A continuació, pots veure les peces que vam subhastar el mes anterior

Filtres
Categoria
Material

Mont de Pietat és una entitat que no té cap personalitat jurídica diferent de CaixaBank, per tant qualsevol referència a “Mont de Pietat” s’entendrà feta a “CaixaBank S.A.”.

NRI:5432-2022/07809